TỰ ĐỘNG HOÁ là gì?

Chúng tôi cho rằng không cần phải giải thích nhiều cho câu hỏi này ở một thời đại tự động hoá như ngày nay. Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, ở đó đều có ít nhiều những thứ đang được tự động hoá. Công việc của chúng tôi cũng không nằm ngoài điều này.

Các nhà tuyển dụng đã bỏ ra chi phí rất lớn để thuê nhân viên làm việc thủ công cho họ. Nhưng lâu dài sẽ rất dễ xảy ra sơ suất, sai sót do công việc mang tính chất lặp đi lặp lại, nhàm chán. Chính vì thế, sự “Tự động hóa” ra đời để thực hiện những công việc đó nhằm tiết kiệm thời gian, nhân sự, chi phí và giảm thiểu tối đa sai sót của con người.

Nhìn chung, tự động hóa cho phép mọi hoạt động phát triển và vận hành bất cứ khi nào có thể, bất cứ điều gì mang tính thủ công, bất cứ nơi nào yêu cầu độ chính xác, bất cứ khi nào mất nhiều thời gian, chúng đều có thể được tự động hoá.

Automation